Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Rodina, která manipuluje s celým světem…

27. 04. 2011 8:00:00
kráceno Neuvěřitelné zamlčování faktů a odporné lži v médiích o vlivu dynastie Rothschildů na současné směřování světa, mě přiměly k tomu, abych se tomuto tématu začal více věnovat. Tak se v nejbližší době soustředím zejména na odhalování skutečného dopadu této velké a mega vlivné rodiny, o níž média píší jako o “většinou milovnících dobrého vína a vzácných uměleckých předmětů, s jen nepatrným vlivem v porovnání k časům jejich největší slávy.

“Po přečtení samotného článku by vás již podobné mediální lži neměli příliš překvapit. Již v devadesátých letech 19. století si koupili velkou zpravodajskou agenturu Reuters. Koupí dalších agentur (a samozřejmě televizí, rozhlasových programů, vydavatelství atd.) na sebe nenechali dlouho čekat. Dnes už prakticky neexistuje médium, na které by neměli vliv. Pokud patříte k těm, kteří současné směřování světových událostí považujete za přirozené, odhoďte jakoukoliv zaujatost a přečtěte si o jediné moci současnosti.

Rothschildové drží kontrolu nad světem již velmi dlouhou dobu a já k tomu předkládám v následujících řádcích své důkazy. Kde se jen dá, jmenuji individuální Rothschildy. Avšak kvůli tajnosti, do níž se zahalují, není jmenování přesného člena vždy možné. Chci také poznamenat, že tento článek nekritizuje každého, se jménem Rothschild. Prostě jen kriminální prvek této rodiny, která způsobila zrady, které podrobně popisuji. Kromě toho velmi velká část tohoto zločineckého klanu již nenosí jméno Rothschild. Je spousta důkazů poukazujících na skutečnost, že lidé, kteří v současnosti kontrolují Spojené státy, britskou a izraelskou vládu jsou ve skutečnosti Rothschildové.

pravidla, kterými se má rod Rothschildů řídit:

(Mayer Amschel Rothschild 1812)

1) Všechny klíčové pozice v rodinném obchodě musí zastávat výhradně členové rodiny a pouze mužští členové rodiny mají povoleno podílet se na něm. Nejstarší syn nejstaršího syna se měl stát hlavou rodiny (tato podmínka mohla být změněna pouze pokud většina rodiny rozhodla jinak). Toto se událo hned v roce 1812, kdy byl za hlavu rodiny zvolen Nathan Mayer Rothschild.

2) Členové rodiny si měli brát prvního a druhého bratrance / sestřenici, aby se zachoval rodinný majetek. Například, jeho syn Jacob Mayer si vzal za manželku dceru dalšího syna, Solomona Mayera. Toto pravidlo bylo v dalších generacích považováno za méně důležité, protože byly přehodnoceny rodinné cíle a docházelo ke sňatkům s členy jiných bohatých rodin.

3) Nemohl být zveřejněn žádný seznam rodinných nemovitostí; žádný soudní spor se nesměl konat ve věci hodnoty dědictví. Jacob (James) Mayer Rothschild odchází do Paříže, aby tam založil Bank de Rothschild Frères. Narodil se Nathaniel de Rothschild, synovec Jacoba (Jamese) Mayera Rothschild.

Mnoho evropských vlád bylo u Rothschildů zadlužených, což jim dalo do rukou mocný nástroj. Ilumináti byli při svém prvním pokusu neobyčejně blízko k získání kontroly nad světem. Hlava rodiny, Nathan Mayer Rothschild, očekával den, kdy se jeho rodina pomstí zničením cara a jeho rodiny, což se nakonec uskutečnilo v roce 1917.

Nathan Mayer Rothschild později prohlásil: “Nezajímá mě která loutka je posazena na Anglický trůn, aby vládla říši, nad kterou slunce nikdy nezapadá. Muž, který kontroluje oběh peněz v Británii, kontroluje celé Britské impérium. A oběh peněz v Británii kontroluji já. “

Rothschildové využívají svou kontrolu nad Bank of England. Nahradily metodu posílání zlata ze země do země. Namísto toho používají svých 5 bank, táhnoucích se napříč Evropou, na zřízení systému debetu a úvěru. Bankovního systému známého dodnes.

Po mnoha letech boje proti Rothschildům a jejich americké centrální bance, prezident Andrew Jackson nakonec uspěje. Vyhání Rothschildovy banky z Ameriky. Trvalo to až do roku 1913, kdy byli Rothschildové opět schopni zřídit svoji třetí centrální banku v Americe, v podobě Federální rezervy.

1913: Rothschildové zřizují svou poslední (fungující dodnes) centrální banku v Americe, FED. Kongresman Charles Lindbergh uvádí po přijetí Zákona o Federální Rezervě 23. prosince následující: Tento zákon potvrzuje nejgigantičnější trust na světě. Pokud prezident podepíše tento zákon, bude zlegalizována neviditelná vláda peněžní moci ... Tímto bankovním a měnovým zákonem je páchaný největší zločin v dějinách. Je důležité poznamenat, že FED je soukromá společnost a není ani federální ani nemá žádné rezervy. Opatrně se odhaduje, že zisky přesahují 150 miliard dolarů ročně a FED nikdy ve své historii nezveřejnil své účty.

1914: Rothschildové kontrolují tři evropské zpravodajské agentury, Wolff (1849) v Německu, Reuters (1851) v Anglii a Havas (1835) ve Francii. Rothschildové využívají agentury Wolff na vmanipulování Němců do války. Od této chvíle jsou Rothschildové jen zřídkakdy zmiňováni v médiích, protože média vlastní.

1918: Rothschildové nařídí popravu cara Nikolase II a celé jeho rodiny v Rusku bolševiky, které kontrolují. Toto je odplata Rothschildů za to, že car Alexander II podporoval Abrahama Lincolna v roce 1864. Je pro ně velmi důležité vyvraždit celou rodinu včetně žen a dětí. Aby ukázaly světu, že toto se stane, pokud někdp zkřížíte cestu Rothschildům.
1919: Po skončení první světové války se koná Versaillská mírová konference. Má rozhodnout o výši reparací, které Německo musí zaplatit vítězům. Hostitelem této konference je její šéf, baron Edmund de Rothschild. 29 března přinášejí noviny Times v Londýně zprávy o bolševicích v Rusku: Jednou ze zvláštních rysů bolševického hnutí je vysoké procento neruských skupin mezi jeho vůdci.

Je oznámeno, že Rothschildové jsou naštvaní na Rusy, protože jim v Rusku neumožnili založení centrální banky. Proto shromáždili skupiny špiónů a poslali je do Ruska, aby tam vyvolávali podporu revoluce. N. M. Rothschild & Synové dostávají trvalou moc určovat denně světovou cenu zlata. To se koná v kancelářích City of London. Denně v 11:00, až do roku 2004!

1920: Winston Churchill píše článek do Illustrated Sunday Herald, s datem 8. února: “Od dnů Spartaka, Weishaupta až ke Karlu Marxovi a Trockému (Rusko), Bélovi Kunovi (Maďarsko), Rose Luxemburgové (Německo) a Emmě Goldmanové (USA), toto celosvětové spiknutí rozvracející civilizace, ředí společnost na základě zpomalení vývoje a závistivé zlomyslnosti, nemožné rovnosti, neustále roste... A teď nakonec tato skupina výjimečných osobností z podsvětí velkých měst Evropy a Ameriky strhla ruský národ za vlasy. Stala se prakticky neochvějným vládcem ohromného impéria. “


1926: N. M. Rothschild & Synové refinancují Společnost podzemních elektrických drah v Londýně, která má rozhodující podíl v celém londýnském systému podzemní přepravy. Maurice de Rothschildovi se narodí syn, Edmond de Rothschild.

1934: Jsou reformované švýcarské bankovní zákony o utajení. Stává se zločinem, za který lze jít do vězení, pokud jakýkoliv bankovní úředník poruší tajemství banky. Všechno toto je přípravou Rothschildů na druhou světovou válku. Zde opět financují všechny strany. Umírá Edmond de Rothschild.
1938: Rakouský bankovní ve Vídni, S. M. von Rothschild und Söhne, se uzavírá následkem nacistické okupace Rakouska.
1939: I.G. Farben, vedoucí světový výrobce chemikálií a největší německý výrobce oceli dramaticky zvyšují svou produkci. Tato zvýšená produkce je téměř výhradně použita na zbrojení Německa na druhou světovou válku. Tato společnost byla kontrolována Rothschildy.

1940: Hansjurgen Koehler ve své knize, “Uvnitř Gestapa,” uvádí následující o Marii Anně Schicklgruberové, Hitlerově prababičce: “Malá služka přišla do Vídně a stala se domácí služkou v sídle Rothschildů. Hitlerova neznámého otce je třeba hledat v tomto skvostném domě. “Toto potvrzuje i Walter Langer ve své knize “Hitlerova mysl“, v níž uvádí: otec, Alois Hitler, byl nemanželským synem Marie Anny Schicklgruberové. Marie Anna Schicklgruberová žila ve Vídni. V době kdy otěhotněla, byla zaměstnána jako služebná v domě barona Rothschilda. Jakmile Rotschildova rodina zjistila, že je těhotná, byla poslána zpět domů, kde se jí narodil Alois. ”

1944:V červenci 1944 se v tamním hotelu Mount Washington konala jednání mezi 44 zeměmi (v nichž měly hlavní slovo Velká Británie a Spojené státy americké) o nové koncepci peněžního systému, která by v poválečném světě mohla být zavedena. Výsledkem byla tzv. brettonwoodská dohoda (též opisně nazývaná standard ekvivalence dolaru a zlata) coby první globální peněžní konstituce. Body této konference se promýšlely dva roky dopředu. Konference byla úspěšná v tom ohledu, že byla podepsána všemi 45 zúčastněnými zeměmi a v následujícím roce, 1945, vstoupila v platnost.

Důsledky Brettonwoodské dohody

Americký dolar získal status oficiální celosvětové rezervní měny, od které navíc budou měny ostatních zemí odvozeny. Současně Spojené státy musely garantovat směnitelnost dolaru za zlato v pevně stanoveném kurzu 35 dolarů za trojskou unci zlata (jednalo se o jistou formu zlatého standardu). V zájmu centrálních bank ostatních států bylo vytvořit si dostatečné měnové rezervy právě v amerických dolarech. To zpětně zvýšilo atraktivitu této měny a posílilo její postavení v poválečném světě. Na jaře Rothschildové uplácí prezidenta Harryho S. Trumana (33. prezidenta Spojených států v letech 1945 až 1953) dvěma miliony dolarů na jeho kampaň, aby uznal Izrael jako suverénní stát.

Organizace vzešlé z Brettonwoodské dohody

Brettonwoodská dohoda dala vzniknout Stabilizačnímu fondu, později Mezinárodnímu měnovému fondu, který nad nově vzniklým systémem začal dohlížet. Dále pak vznikla Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj, později Světová banka (World Bank, WB). Naopak, bylo navrženo zrušení banky pro mezinárodní vypořádání (the Bank of International Settlements) za flagrantní spolupráci s nacistickým režimem, ale tento krok nakonec na konferenci neprošel (i vzhledem k nutnosti formy předpokládaných poválečných reparací Německa).

Uzavření zlatého okna

Konverze dolaru za zlato nebyla vymahatelná jednotlivcem, ale měly na ni nárok centrální banky jiných zemí. V důsledku to znamenalo, že centrální banka Spojených států (Federální rezervní systém) byla povinna na žádost bank jiných zemí směnit dodanou sumu dolarů za odpovídající množství zlata. To v průběhu 60. let (zejména po programu „zbraní a másla“ prezidenta Lyndona Johnsona) vedlo k odčerpávání zlata drženého americkými bankami z území Spojených států. V srpnu roku 1971, kdy o splnění závazku podle brettonwoodské dohody zažádaly Francie a Velká Británie, jim tehdejší prezident Richard Nixon nevyhověl a 15. srpna tzv. uzavřením zlatého okna brettonwoodský systém zrušil. To vedlo k éře pohyblivých devizových kurzů. Cena zlata během několika měsíců od konce Brettonwoodské dohody vzrostla řádově desetinásobně.

1948: Na jaře Rothschildové uplácí prezidenta Harryho S. Trumana (33. prezidenta Spojených států v letech 1945 až 1953) dvěma miliony dolarů na jeho kampaň, aby uznal Izrael jako suverénní stát.

1953: N. M. Rothschild & Synové zakládají British Newfoundland Corporation Limited na získání 60 000 čtverečních mil půdy v kanadském Newfoundlandu, která zahrnuje elektrárny využívající sílu z Hamiltonových (později přejmenovaných na Churchillovy) vodopádů. V té době to byl největší stavební projekt, jakého se kdy ujala soukromá společnost.

1955: Edmond de Rothschild zakládá v Paříži Compagnie Financière.
1957: James de Rothschild umírá. Je oznámeno (Rothschildy vlastněnými médii), že odkázal velkou sumu peněz pro stát Izrael na stavbu jejich budovy parlamentu, Knesetu.
1962: de Rothschild Frères zakládají Imétal, zastřešující společnost pro všechny jejich obchodní zájmy v těžbě minerálů. Frederic Morton vydává svou knihu, Rothschildové. Uvádí: “Ačkoliv kontrolují velké množství průmyslových, obchodních, těžebních a turistických korporací, ani jedna z nich nenese jméno Rothschild. Přesto, že to jsou soukromé komunity, nikde nemusí (a ani to nedělají) zveřejňovat třeba jen jedinou stránku o svém majetku, nebo jakoukoliv zprávy o svých finančních podmínkách. Tento přístup odhaluje skutečný cíl Rothschildů. Odstranit veškerou konkurenci a vytvořit svůj vlastní světový monopol.”

1963: 4.června prezident John F. Kennedy (35.prezident Spojených států v letech 1961 až 1963) podepisuje zákon 11110. Vrací vládě Spojených států moc vydávat peníze, aniž by jediný dolar šel přes Rothschildův FED. Za 6 měsíců, 22. listopadu, je Kennedy zavražděn. Ze stejného důvodu, proč byl zavražděn Abraham Lincoln v roce 1865. Chtěl tisknout americké peníze pro Američany. V protikladu k ziskuchtivých cizím elitám a válečnýmh štváčům. Tento zákon 11110 je zrušen prezidentem Lyndonem Baines Johnsonem (36.prezidentem Spojených států v letech 1963 až 1969). Edmond de Rothschild zakládá ve Švýcarsku La Compagnie Financière (LCF). Tato společnost se později vyvine do investiční banky s mnoha pobočkami. Bere si Nadine a mají spolu syna Benjamina de Rothschild.
1967: de Rothschild Frères se přejmenuje na La Banque Rothschild.
1968: Umírá Noemie Halphenová, manželka Maurice de Rothschild.
1970: Britský ministerský předseda Edward Heath jmenuje Lorda Victora Rothschild za ředitele své politické jednotky. Zatímco je na tomto postu, Británie vstupuje do Evropského společenství národů. Svět přestává věřit FEDu a dolaru. Vrací doslova po pytlích dolary do USA a vyváží zlato z federální banky, kterým je dolar krytý. Toto spustil v sedmdesátých letech Charles de Gaulle, který poukazoval na špatné hospodaření USA.

1971: Prezident Richard Nixon bez vědomí kongresu na vyžádání FEDU odpojuje dolar od krytí zlatem, aby zabránil odvozu fyzického zlato ze země. Měna se stává pouze smluvním příslibem, založeným na důvěře obyvatelstva. Bez jakékoliv hodnoty. Vládu nad světem přebírá FED a Rothschildové, kdy mohou prakticky bez kontroly tisknout jakékoliv množství bankovek!

1973: Projekty British Newfoundland Corporation a Churchill Falls společnosti N. M. Rothschild & Synové v Newfoundland jsou dokončeny. N. M. Rothschild & Synové také vytvářejí novou část tzv.. asset management (management aktiv) společnosti, která obchoduje celosvětově. Z tohoto nakonec vzešla společnost Rothschild Private Management Limited. Edmond de Rothschild, pravnuk Jacoba (Jamese) Mayera Rothschild, kupuje maloměšťácké vinice Clarke v Bordeaux.

1980: Začíná celosvětový fenomén privatizace. Rothschildové za ním stojí od samého začátku, aby se zmocnili kontroly nad vším veřejně vlastněným majetkem na celém světě. Nastupuje obrovský ekonomický problém, způsobený nezvládnutelným tištěním bankovek. Měna se ředí bez kontroly. Celosvětová ekonomika se může zhroutit. Doposud spící zlato začíná prudce stoupat na historická maxima, jelikož znamená v době krize ochranu majetku. Opět zasahují Rothchildové a FED. Alan Greenspann, šéf FEDu nutí státy, aby na trh vhodili záložní zlaté zdroje z národních bank. Ze 150 USD stoupá zlato na 870 USD. Po zmanipulování trhu padá cena prudce dolů, jelikož se na trhu objevilo velké

množství. Situace se relativně uklidňuje a zlato je u dna téměř 20 let až do roku 2000. Bohužel jej odkoupily soukromé rodiny a společnosti. Banky tak o většinu zlata přišly. Greenspan tak připravil současný celosvětově globální šok, kterým Rothschildové připravují největší loupež majetku v historii lidstva. Současná krize je teprve v počátku...

1981: Banque Rothschild je znárodněna francouzskou vládou. Nová banka se jmenuje Compagnie Européenne de Banque. Rothschildové následně zakládají nástupce této francouzské banky, Rothschild & Cie Banque (RCB), která se později stane vedoucím francouzským investičním domem.
1985: N. M. Rothschild & Synové doporučují Britské vládě privatizaci Britského plynárenského průmyslu. Následně vládě doporučují i privatizaci prakticky všeho státem vlastněného majetku včetně Britské oceli, Britského uhlí, všech Britských regionálních elektráren a všech Britských regionálních vodáren.
1987: Edmond de Rothschild vytváří the World Conservation Bank, která je navržena k tomu, aby přenášela dluh ze zemí třetího světa do banky a obratem tyto země budou bance dávat svoji půdu. Důvodem je, aby Rothschildové mohli získat kontrolu nad třetím světem, který představuje 30% povrchu Země.

1988: Umírá Philippe de Rothschild.
1989: Londýnu i Paříži Rothschildové oznamují uvedení nové dceřiné společnosti, Rothschild GmbH, v německém Frankfurtu.
1995: Bývalý vědec na poli atomové energie, Dr. Kitty Little tvrdí, že Rothschildové již kontrolují 80% světových zásob uranu, což jim dává monopol v oblasti nukleární energie.

1996: Amschel Rothschild je ve věku 41 let uškrcen šňůrou ve svém hotelovém pokoji v Paříži. Francouzský ministerský předseda přikazuje francouzské policii, aby uzavřela vyšetřování. Rupert Murdoch (mimo jiné majitek Dow Jones) nařizuje svým redaktorům a ředitelům zprávodajství po celém světě, aby to označily za srdeční infarkt.
1997: Edmond de Rothschild umírá v Ženevě na emfyzém (plicní nemoc).

1998: Ve Frankfurtu, tedy městě z něhož Rothschildové pocházejí, je zřízena Evropská centrální banka.

2000: Po rattingu v národních bankách je zjištěno, že zdaleka nevlastní tolik rezervního zlata, jako se uvádí. Celosvětové nařeďování bankovek žene od tohoto roku cenu vzácného kovu dlouhodobě nahoru. V důsledku toho, že se již nedá zlato extra manipulovat se Rothdchildové zbavují většiny trhu se zlatem. Ponechávají si pouze podíl na některých rafineriích.

2001: 11.září je Británií, Amerikou a Izraelem uspořádaný útok na Světové obchodní centrum, na příkaz Rothschildů. Je to záminka k odstranění svobody lidí po celém světě výměnou za bezpečnost. Přesně tak to udělali z ohněm v budově Reichstagu v Německu v 30tých letech. Útoky použili také na získání kontroly nad několika národy světa, které nedovolují zřízení Rothschildovy centrálních bank a tak méně než měsíc po těchto útocích americké ozbrojené síly útočí na Afghánistán, který je jedním z pouze 7 národů, které nemají Rothschildy kontrolované centrální banky. Týden před útoky na WTC je Zim Shipping Company přestěhována ze svých kanceláří ve WTC. Porušení kontraktu stojí společnost 50 000 dolarů. Nikdy nebyl uveden žádný důvod. Zim Shipping je zpoloviny vlastněný státem Izrael (Rothschildy)

Viz rubrika filmy: http://video.google.com/videoplay?docid=2184454767580799888#docid=2856557841553891683

2003: Spojené státy podnikají útok na Irák, který je nyní jedním ze šesti národů, který nemá Rothschildy kontrolovanou centrální banku. Dále pak Saddám Husain odmítá respektovat Bettonwoodskou dohodu, kdy lze ropa obchodovat pouze v dolarech a prodává za EURO. Vzepřel se tak Rothschildům a oni jej nechali odstranit.

2004: Evropa i Číná povolují vlastnit soukromým osobám zlato v kvalitě 24K 999,9, jako investiční záležitost. Naproti tomu si Rothschildové vymohly na Mezinárodním dozoru nad ceninami, aby mohli jejich banky tvořit bankovní deriváty 1:60. Ostatní mohou pouze 1:12. Příklad: klient donese na termínovaný vklad 1 milion dolarů. Rothschildové mohou tímto milionem krýt 60 milionů dolarů (fiktivních), které vypůjčí jiným bankám na slušný úrok. Ty je dále půjčují ve virtuálním bankovnictví 1:12 na další úrok. Ve finále nejde bankám o vypůjčené peníze, ale právě o úrok. Tak se dostala do finiše krize u akcií, bank a nemovitostí, která stále čeká na nástup hyperinflační vlny. Dosud jsou pouze náznaky... Z deflace se pomalu přechází do inflace, která musí trh s neexistujícími bankovkami vyčistit...

2005: 7.července je spáchán bombový útok na londýnskou síť metra. Izraelský ministr financí, Benjamin Netanyahu, je v Londýně v době útoků, aby se zúčastnil ekonomické konference v hotelu nad stanicí metra, kde se mají výbuchy odehrát. Namísto toho však zůstává ve svém hotelovém pokoji, poté co je informován pracovníky izraelské tajné služby, že se očekávají útoky. Na celém světě teď zbývá už jen 5 národů bez Rothschildy kontrolované centrální banky.

Rothschildové působí v srdci Londýna, která je známá jako ‘The City’. Leží na severním břehu Temže a zaujímá plochu 677 akrů (čtvereční míle - je také známá jako “nejbohatší čtvereční míle na světě”). Je doslova středem finančního světa. Všechny důležité britské banky zde mají své hlavní kanceláře, stejně jako pobočky 385 zahraničních bank, včetně 70 ze Spojených států. Můžeme zde najít Bank of England, burzu, Lloyd’s of London, Baltic Exchange (námořní přeprava), Fleet Street (domy nakladatelských a novinových akcií), London Commodity Exchange (obchod s kávou, kaučukem, cukrem a vlnou) a London Metal Exchange.


Od zřízení soukromě vlastněné Bank of England se ‘The City’ stalo místem s posledním slovem v záležitostech země, zatímco ministerský předseda, kabinet a parlament se staly jen fasádou skutečné moci. Je známo, že Rothschildové stojí za sjednocováním všech národů Evropy do jednoho politického celku, Evropské Unie, který je dalším krokem směrem k jednotné světové vládě.


Zdroj: http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/3183-casova-studijni-analyza-vyvoje-svetoveho-imperia-rothschildu/

Závěr: Americká a britská zpravodajská služba zdokumentovaly důkazy, že Rothschildové a další mezinárodní bankéři financovali vždy obě strany ve všech válkách od Americké revoluce. Finančník Haym Solomon, který podporoval patrioty během Americké revoluce a později půjčoval peníze Jamesi Madisonovi, Thomasi Jeffersonovi a Jamesi Monroeovi, byl agentem Rothschildů. Jak jsem se již zmínil, během napoleonských válek jedna větev rodiny financovala Napoleona, zatímco druhá větev podporovala Velkou Británii, Německo a další národy. Za 2 světové války Rothschildové a Bushové financovali i zbraně pro Hitlera. Historii drží pevně ve svých rukou.

Prostá a šílená pravda na závěr

,,1849: Umírá Gutele Schnaperová, manželka Mayera Amschela Rothschild. Před svou smrtí prohlásila:

Pokud by moji synové nechtěli války, nebylo by žádných.“

Video:

Jak přišel Nathan Rothschild k penězům....wmv

http://www.youtube.com/watch?v=MAhdtY0RemM&feature=related

THE NWO ROTHSCHILD CONSPIRACY

http://www.youtube.com/watch?v=Tr-5PX3Or0g&feature=related

Hudební klipy

( PS: Snad Vás alespoň ,,trkne” ! – Nevzdávám se naděje.)

Vinnie Paz - End Of Days Featuring Block McCloud & David Icke (české titulky)

http://www.youtube.com/watch?v=Tds0s9EbEjo

Gemineye – Ambushed

http://www.youtube.com/watch?v=nU5AONg-N8g

Celý článek a podrobnější chronologie ZDE:

http://www.knihy-a.cz/10743/rothschildove-ve-svetovych-dejinach

Autor: Jaroslav Steiden | středa 27.4.2011 8:00 | karma článku: 26.51 | přečteno: 10398x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Společnost

Zuzana Palečková

Jen tak si užít

Rozdávají letáky, růže či koblihy, někteří dokonce se svým programem zvoní u dveří. Aspoň jednou za čas nám musí pozorně naslouchat. Letos se to většině moc nepovedlo, asi už zapomněli, jak se to dělá.

23.10.2017 v 1:29 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 37 | Diskuse

Zbyšek Hlinka

„Veselé“ příhody s hygienickou stanicí – jednání v omylu

Po návštěvě úřadu jsem se ocitl v patové situaci. Předělání projektu (natož pak stavby) nepřicházelo v úvahu z finančních důvodů. Jednání obou úřednic bylo natolik přesvědčivé, že jsem nabyl dojmu,

22.10.2017 v 19:06 | Karma článku: 13.33 | Přečteno: 426 | Diskuse

Richard Siemko

Svoboda a přímá demokracie s jedinou podmínkou

Je docela smutné, když nás na naše nelogické jednání musí upozornit napůl cizinec. Naše tradiční strany v tomto selhaly.

22.10.2017 v 17:08 | Karma článku: 32.23 | Přečteno: 1437 | Diskuse

Jakub Zeman

Proč urážet někoho s opačným názorem ve volbách?

V pátek a včera proběhly v České republice volby do poslanecké sněmovny. Ať se to někomu líbí nebo ne, byly demokratické. A právě to se spoustě lidí v „demokratické“ České republice očividně nelíbí.

22.10.2017 v 16:00 | Karma článku: 34.25 | Přečteno: 912 | Diskuse

Karel Ábelovský

Kostky jsou vrženy

... a co bude dál, záleží ne na všech, ale na mnoha aktérech volebního klání, které pravda z dnešního pohledu, nebylo asi příliš šťastné - ale po bitvě, bývá mnohý generál, jak se říká. 3 + 1 osobní postřeh k výsledku voleb.

22.10.2017 v 12:30 | Karma článku: 18.08 | Přečteno: 646 | Diskuse
Počet článků 50 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1820
Jsem ,,človek", jenž chce žít v míru a toleranci s ostatními. ,,Chci toho tolik !?"


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.